Om oss

Hva bedriftsansvar betyr for oss

På NKT ligger samfunnsansvar (CSR) som en kjerne for alt vi gjør, og vi har levd og åndet for våre verdier gjennom mange år med god forretningsdrift.

Rettferdig, bærekraftig – og ansvarlig

I NKT har vi skriftlige erklæringer både for etikk og for forretningsoppførsel –som uttrykker vårt konsernansvar for disse viktige, etiske standardene. Vi rapporterer regelmessig våre CSR-tiltak gjennom vårt Global Reporting Initiative (GRI). Vi gjør dette for å være helt transparante i måten vi jobber på og for å skape merverdi.

Denne rapporten inneholder nøkkeltall som inkluderer arbeidsskader, CO2 -utslipp, materialutnyttelse, miljørelaterte hendelser og etterlevelse av antikorrupt adferd.

Sustainability report 2019

Sustainability report 2018

Vi viser våre forpliktelser

Vi er medlem av FNs initiativ Global Compact og har vedtatt høye standarder med hensyn til menneskerettigheter, arbeidsrett, korrupsjon og miljøvern.

Du finner mer informasjon i vår årlige CSR-rapport her.

Våre ansvarsområder

Forretningskodeks

Bedriftsledelse har vært en viktig del av NKTs verdisett gjennom vår 120-årige historie. 

Sosialt ansvar

NKT har underskrevet FNs Global Compact, og vi mener at et sunt, sikkert og mangfoldig arbeidsmiljø er helt avgjørende for vår videre vekst.

Miljøansvar

Å ta vare på miljøet – nå og for fremtiden – er en viktig del av NKTs forretningsdrift.

Kvalitet

Vårt arbeid utføres etter spesifikke standarder og spesifikasjoner satt av kunder, interessenter og oss selv.

Sikkerhet

Et trygt, sikkert og godt arbeidsmiljø for alle våre ansatte er en integrert del av vår nye forretningsstrategi EXCELLENCE 2020.

Informasjonssikkerhet

NKT setter informasjonssikkerhet høyt, og gjennom vårt Integrated Management System sørger vi for at hele organisasjonen jobber systematisk.

Europacable

Som medlem av Europacable og som ansvarlig kabelprodusent, har NKT signert Europacable Industry Charter.

Strategi - Visjon og formål

Vår strategi, vår visjon og vårt formål er hjørnesteiner i vår suksess.

Les mer

Verdier

Våre verdier beskriver kulturen som kreves – for å nå våre mål og vår visjon.

Varsler Hotline

Din vilje til å stå fram og rapportere uetisk oppførsel er viktig for NKT.

Derfor oppfordres ansatte og styremedlemmer, kunder, leverandører, samarbeidspartnere og andre med tilknytning til NKT å fremme sine bekymringer.

Vennligst klikk her for å kontakte Varsler Hotline, der du kan rapportere direkte.

Nettstedet drives av Got Ethics, en tredjepartsleverandør. Dette er ikke en nødtjeneste, men skal brukes til å rapportere om:

  • Alvorlig økonomisk kriminalitet
  • Alvorlig brudd på miljø-, helse- og / eller sikkerhetsforskrifter
  • Alvorlige lovbrudd rettet mot en ansatt eller en forretningspartner
Finn kontaktperson nær deg