Om oss

NKT er forpliktet til Europacable Industry Charter

NKT er stolt medlem av Europacable, som også underbygger vår posisjon som bransjeleder og en ansvarlig og etablert kabelprodusent. Vår underskrift er en forpliktelse til Europacable Industry Charter, som bygger opp om tankesett og kjerneverdier i vår egen virksomhet.

Europacable Industry Charter bekrefter vår forpliktelse til fortsatt å tøye grensene for innovasjon – for å bidra til å utvikle stadig mer pålitelige og sikre kabler. I tillegg har vi forpliktet oss til å tilby en trygg og sikker arbeidsplass, og å gjøre vår virksomhet og vårt arbeid så miljøvennlig som mulig.

Vi arbeider kontinuerlig med å oppfylle de høyeste standardene i bransjen. Dette gjelder ikke bare kvalitet og tjenester til våre kunder, men også vårt overordnede samfunnsansvar innen bærekraft og medarbeidertilfredshet. Derfor er NKT stolt av å ha undertegnet med Europacable Industry Charter, og vil fortsette å arbeide for at våre produkter og arbeidsplasser skal bli enda sikrere og mer miljøvennlige. Vi skal sette nye grenser innenfor alle disse områdene, akkurat som vi gjør innenfor produktutvikling.

"NKT forsøker kontinuerlig både å sette nye og nå de høyeste standardene for våre produkter, våre tjenester og måten vi driver forretning på. Ved å signere for FNs Global Compact og som en aktiv bidragsyter til samfunnet, er vi stolte over å være en del av Europacables Industry Charter. Vi anser dette som et viktig skritt i i retning mot ytterligere å fremme våre kunders interesser, det globale samfunnet og miljøet, " sier NKTs administrerende direktør Michael Hedegaard Lyng.

Om Europacable

Europacable er den europeiske foreningen som representerer ledende lednings- og kabelprodusenter i Europa. Medlemmer av Europacable er verdens største kabelfabrikanter som bidrar med ledende teknologi, samt spesialiserte små og mellomstore bedrifter i hele Europa.

Last ned Europacable Industry Charter her

Les mer om Europacable www.europacable.com

Finn kontaktperson nær deg