Om oss

Miljøansvar

NKT tar sitt ansvar for miljøet på alvor. Vår bevissthet påvirker alle aspekter av vår planlegging og drift. Vi anser at det å være miljøansvarlig, er avgjørende for vår fremtid – og ikke minst fremtiden til våre ansatte og deres familier.

Vår tilnærming er enkel:

Gjøre mer

Vi overholder alle gjeldende lover og forskrifter, men når det er mulig vil vi sikte på å ta et større ansvar og bruke vår erfaring og kompetanse i miljøprosesser for å oppnå de høyeste nivåene innenfor miljøansvar. Vår banebrytende strategi ”Go Green” tilbyr også våre kunder produkter som reduserer deres miljøpåvirkning.

Spare mer

Selv om vår kabelvirksomhet har svært liten miljøpåvirkning, fortsetter ledelsen i NKT å utfordre organisasjonen gjennom å sette tøffe mål for å redusere denne effekten ytterligere. Nylige tiltak har hatt fokus på å spare naturressurser og energi.

Redusere mer

Vår ledelse tar kontinuerlig sikte på å effektivisere virksomheten og redusere vår miljøpåvirkning. Nylig reduserte vi utslippene av drivhusgasser med 3%, og vi tar sikte på ytterligere reduksjon. Informasjonskampanjer, optimalisering av prosesser, gjenvinning, belysningsutskifting og trykkluftforbedringer gjennomføres på alle våre anlegg. Vi overvåker også våre transportrelaterte CO2 -utslipp og reduserer våre forretningsreiser.

Gjenbruk mer

NKTs resirkuleringssenter i Stenlille (Danmark) er i stand til å gjenvinne alle våre produkter til nye råvarer – i stedet for å sende det til destruksjon eller deponering.

Tenk mer

Ved innkjøp av komponenter og materialer til våre produkter, kjøper vi fra likesinnede, miljøbevisste, og etiske selskaper – og fokuserer på konfliktfri anskaffelse.

Mer enn hva som kreves

Vi overholder alle gjeldende lover og regler, men NKTs miljøaktiviteter er ikke begrenset til bare å oppfylle gjeldende myndighetskrav. Vi gjør mer enn hva som kreves når vi ser muligheten. Vi overvåker og evaluerer proaktiv overholdelse av – og handling i henhold til – vår oppførselskode. Grunnleggende miljøledelse er felles konsernpolitikk. Vi vurderer alltid lokale forhold i planleggingsprosessen og støtter spesifikke forbedringsplaner innenfor HMS for å skape så gode miljøprosesser som mulig.

Spare naturressurser

Miljøpåvirkning fra kabelproduksjonen er relativt liten og hovedsakelig knyttet til CO2-utslipp og bruk av begrensede naturressurser, spesielt kobber. NKT har i løpet av de siste årene gjennomført flere initiativ, der vi har oppnådd betydelig reduksjon i energiforbruk og utnyttelse av naturressurser.

Ledelsen utfordrer organisasjonen ved å sette mål om alltid å forbedre vårt miljøavtrykk.

Mindre utslipp av drivhusgasser (GHG)

Direkte og indirekte CO2-utslipp overvåkes og optimaliseres, og NKT oppnår betydelige resultater. GHG reduksjon i forhold til produksjonen ble redusert med 6% sammenlignet med siste rapporteringsperiode, mens totalutslipp ble redusert med 3% og utgjorde totalt 81 180 tonn. Informasjonskampanjer, prosessoptimaliseringer, gjenvinning, skifte av belysning og forbedring av trykkluft gjennomføres kontinuerlig på våre anlegg. Vi overvåker og reduserer CO2-utslipp ved optimal planlegging av våre varetransporter, samt ved å redusere forretningsreiser.

Avfallsreduksjon

Kontinuerlig innsats for å redusere avfall har stort fokus på alle trinn i våre prosesser. Vi forbedrer systematisk materialutnyttelsen allerede fra et tidlig stadium av produktutviklingen, og helt fram til økt stabilitet i produksjonen. Avfallsortering og reduksjon av deponert avfall er andre virkemidler, der vi i NKT forsøker å påvirke vårt miljøavtrykk. Vi tar ansvar for våre produkters totale livsløp allerede på tegnebordet. NKT har et eget gjenvinningssenter i Stenlille (Danmark), som er i stand til å resirkulere alle våre produkter til nye råvarer som gjenbrukes i vår egen og andres næringer – i stedet for å bli sendt til destruksjon eller deponering.

REACH

REACH anses over hele verden som den beste loven som omfatter kjemikalier, på grunn av sin risikobaserte tilnærming. NKT oppfyller REACH-kravene, hovedsakelig ved identifisering og anvendelse av passende tiltak basert på sikkerhetsdatablad og eksponeringsscenarier. Vi informerer leverandører i tilfeller der ny informasjon om fare eller risiko foreligger. Vi overvåker at vi overholder regelverk og gjeldende krav til håndtering av kjemikalier.

Konfliktfrie mineraler

NKT kjøper komponenter og materialer fra selskaper som deler våre verdier om menneskerettigheter, etikk og miljøansvar – og som oppfyller våre forventninger om bærekraft, inkludert konfliktfri anskaffelse.

Finn kontaktperson nær deg