Om oss

Selskapets ledelsespolicy

Medarbeidere

Selskapets ledelsespolicy beskriver prinsippene som vi kan leve av, og veileder oss i hvordan vi skal handle på områder som forretningsintegritet, korrupsjon, miljøvern, sikring av informasjonssikkerhet og arbeidsrettigheter.

Ledelsespolicyen beskriver en minimumsstandard for adferd og ansvar som alle ansatte i NKT må følge. Den har selskapsretningslinjer som forteller ansatte hva de skal gjøre, og hva de ikke skal gjøre i de ulike situasjonene – blant annet hvordan å samarbeide med både medarbeidere og personer utenfor selskapet på en profesjonell, respektfull og ærlig måte til enhver tid. Alle våre ansatte må følge disse retningslinjene.

Leverandører og samarbeidspartnere

NKT forventer at leverandører og samarbeidspartnere handler på vegne av NKT eller de NKT samarbeider med (agenter, distributører, entreprenører, konsulenter, joint venture-partnere og andre samarbeidspartnere) for å overholde NKTs Code of Conduct for leverandører og forretningspartnere, eller å formulere egen oppførselskode med lignende innhold som tilsvarer eller overgår disse standardene.

NKT er signatar til FNs Global Compact og forventer at leverandørene skal overholde prinsippene i dette initiativet.

Business code of conduct

Finn kontaktperson nær deg