Om oss

Sikkerhetsansvar

NKT har alltid prioritert å tilby et trygt, sikkert og godt arbeidsmiljø for alle våre ansatte. Dette er ikke bare er et ønsket mål, men det hjelper oss også med å nå våre mål og nivåer for høy kvalitet og produktivitet.

I 2015 lanserte vi også Excellence 2020-strategien, som tar sikte på å legge enda mer vekt på å skape en trygg arbeidsplass for våre ansatte – for å møte våre langsiktige mål. Dette må til for å nå de høyeste standardene i bransjen og eliminere arbeidsulykker.

Sikkerhetskultur

I NKT jobber vi lidenskapskapelig for å styrke vår kultur for sikker oppførsel. Vi benytter oss av våre ansattes kreativitet og lytter til deres ideer for å forbedre sikkerhetsprosessene. NKT fremmer en sunn, trygg og miljøvennlig livsstil – ikke bare for å vedlikeholde de ansattes helsetilstand, men også for å forbedre den. Vi ønsker å strekke oss lenger enn de faktiske krav tilsier når vi ser muligheter for å eliminere risiko.

For å oppnå ekstrem sikkerhet har vi innledet et samarbeid med lederen innenfor sikkerhetsadministrasjon. Vi drar nytte av et førsteklasses sikkerhetsprogram fra DuPont; vi har startet med "STOP observasjoner". Det engasjerer mennesker på ulike nivåer i organisasjonen, med regelmessig dialog om sikkerhet – for å øke bevisstheten og identfisere skjulte farer.

Safety Buddy

For å bidra til å bygge og utvikle vår sikkerhetskultur, vinner en medarbeider hvert år en "Safety Buddy"-pris ved avstemming blant kolleger. Det gir anerkjennelse for en enestående prestasjon når det gjelder å fremme og verne om sikkerheten på alle våre arbeidsplasser.

Safety Excellence Award

Vår Safety Excellence Award gjør det mulig, ikke bare å oppmuntre, men aktivt belønne våre ansatte for å bidra til vår beste praksis for sikkerhet på våre anlegg. Dette har bidratt til å fremme nye prosjekter og videreutvikling, alt med sikte på å ta oss til det høyest oppnåelige sikkerhetsnivået og eliminere all potensiell risiko.

Vår første utmerkelse resulterte i utvikling av totalt over 20 sikkerhetsprosjekter.

Forebygging av ulykker

Som et resultat av alle disse satsingene, initiativene og prosjektene, har vi hatt en kontinuerlig nedgang i antall ulykker pr. million arbeidstimer. Siden 2013 har tallet blitt redusert med imponerende 49% – til 4,8 i 2015. Dette dokumenterer tydelig fordelene med vår kultur og våre tanker rundt sikkerhet. Alt dette bidrar til å utvikle oss mot vårt endelige mål om null ulykker på arbeidsplassen.

Finn kontaktperson nær deg