Kontakt
Finn riktige NKT-kontakter for din region her.

Rettferdig, holdbar og ansvarlig

I NKT er vi dedikert til kraftkabelteknologi og vårt formål er å koble deg, oss og samfunnet til en grønnere verden ved å muliggjøre bærekraftig energioverføring. Når verden beveger seg mot grønn energi, står vi i sentrum. Vår kabelteknologi er nøkkelen til å drive det moderne liv, det globale samfunnet og fremtidige generasjoner med ren og fornybar energi. Vi tar vår sentrale posisjon på alvor og iverksetter aktivt tiltak for å redusere vår påvirkning på klimaet og for å styrke vår sosiale påvirkning på både lokalt og globalt nivå.
City of Liverpool by night
Liverpool bei Nacht - Mittelspannungskabel
Vi har en klar ambisjon om å bli et nullutslippsselskap senest i 2050 gjennom et dedikert fokus på å redusere miljøpåvirkningen fra våre produkter, løsninger og drift.

Vi reduserer stadig karbonavtrykket til våre kabelløsninger som forbinder verden. Som storleverandør av strømkabler sier det seg selv at vi driver virksomheten vår fremover på en bærekraftig og ansvarlig måte.

— Alexander Kara, president og direktør

Bærekraftige utviklingsmål

FNs bærekraftsmål (SDG) definerer de største globale utfordringene for bærekraft og gir retningslinjer for nødvendige tiltak. NKT er forpliktet til å drive vår virksomhet på måter som bidrar til mange av disse målene. SDGene vi har valgt dekker de relevante målene som gjelder for oss i vår bransje. På et miljømessig og menneskelig nivå forblir våre handlinger for klimaendringer, bærekraftige samfunn og å tilby infrastrukturen for fremtiden på en trygg og bærekraftig måte. Målene og underliggende målene med størst effekt for NKT er listet opp nedenfor.

NKT Nyhetsbrev

Registrer deg nå for vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.

Følg oss

Rettferdig, bærekraftig - og ansvarlig
  • Image of europacable logo
  • Image of ecovadis logo
  • Image of Endorser Logo
  • The Copper Mark
Loading...