NKT bekrefter ordre til Triton Knoll havvindpark

Prosjekteier Innogy har nå tatt den endelige investeringsavgjørelsen for havvindparken Triton Knoll, og PSA-avtalen er konvertert til en endelig ordre for NKT.

Som meddelt i bedriftskunngjøring nr. 21 25. september 2017 hadde NKT undertegnet en preferert leverandøravtale (PSA) om levering og installering av eksport- og feltkabler til det kommende havvindparkprosjektet Triton Knoll. Avtalen ble undertegnet i et konsortium med Boskalus Subsea Cables and Flexibles (tidligere VBMA).

Prosjekteier Innogy har nå tatt den endelige investeringsavgjørelsen for havvindparken Triton Knoll, og PSA-avtalen er konvertert til en endelig ordre for NKT. 

NKTs konsernsjef og administrerende direktør Michael Hedegaard Lyng uttaler:

- Med denne endelige ordren ser jeg fram til å videreutvikle vårt samarbeid med prosjekteieren av Triton knoll, og samtidig være en betydelig og pålitelig partner i det grønne skiftet i Storbritannias og Europas kraftforsyning. Vi har stor tro på at havvind og markedet for mellomlandforbindelser vil se ytterligere vekst de neste årene for å bidra til at Europas ambisiøse mål for fornybar energi nås. NKT er godt posisjonert til å delta med vår teknologiekspertise og avanserte løsninger.

Som tidligere meddelt representerer ordren en kontraktverdi for NKT på ca. 

115 mill. euro (ca. 857 mill. dkk), tilsvarende ca. 96 mill. euro (ca. 715 mill dkk) i standard metallpriser. Kablene skal leveres i hhv. 4. kvartal 2019 og 2. kvartal 2020.

Triton Knoll havvindpark ligger i den sørlige Nordsjøen, utenfor Storbritannias østkyst, og forventes å bli en av de mest kostnadseffektive havvindparkene i Storbritannia. Etter idriftsettelse vil Triton Knoll levere strøm til mer enn 800 000 husholdninger årlig.

Tildelingen av Triton Knoll får ingen konsekvenser for NKTs økonomiske utsikter for 2018.

Kontakt 
Investor Relations: Michael Nass Nielsen, Head of Investor Relations, tlf.: +45 2494 1654 Medierelasjoner:       Helle Gudiksen, Head of Group Communications, tlf.: +45 2349 9098

Finn kontaktperson nær deg