NKT har blitt tildelt selskapets største offshore eksportkabel noensinne i forbindelse med tilkoblingen av Ostwind 2

NKT er tildelt et oppdrag som tilsvarer ca. 300 millioner euro (ca. 2,9 milliarder kroner) fra 50Hertz. Kontrakten omfatter levering av ca. 270 km 220 kV høyspent AC XLPE offshore overføringskabelsystem, og ca. 8 km 220 kV høyspent AC XLPE onshore kabelsystem for tilkobling av offshore-vindmølleparken Ostwind 2 i Tyskland.

Oppdraget er et samarbeid mellom Boskalis Subsea Cables & Flexibles, som skal installere offshore-kabelsystemet.

Kabelsystemet som NKT leverer til Ostwind 2, består av tre deler som utgjør hele prosjektet. NKTs kontraktverdi på ca. 300 millioner euro i markedspris, tilsvarer rundt 255 millioner euro (ca. 2,5 milliarder kroner) i standard metallpriser, er selskapets hittil største bestilling på AC høyspent eksportkabel.

NKTs fungerende administrerende direktør Roland M. Andersen sier: 

– Jeg er veldig fornøyd med at vi nå har fått vår hittil største bestilling på AC høyspent eksportkabel i forbindelse med Ostwind 2-prosjektet. Tildelingen er en anerkjennelse fra 50Hertz, en mangeårig kunde, samt av vår teknologi og kunnskap om komplekse høyspentprosjekter offshore. For NKT er dette den første bestillingen hvor kunden får kabler som har blitt produsert ved begge høyspentfabrikkene våre. Det gir mer effektiv produksjonsplanlegging, og mer fleksible leveringer for kundene våre.

Bestillingen til Ostwind 2 forsterker NKTs ledende posisjon i det voksende markedet for offshore-vindkraft, og den sterke posisjonen i det generelle markedet for fornybar kraft. Inkludert det nye oppdraget, har NKT nå liggende bestillinger på høyspentkabel som tilsvarer i overkant av 800 millioner euro (mer enn 7,7 milliarder kroner) for andre halvår 2018. 

Eksportkabelsystemet for Ostwind 2 skal produseres både i Karlskrona i Sverige og i Köln i Tyskland, og produksjonsstart er satt til begynnelsen av 2020. Vindmølleanlegget som kobles til via Ostwind 2-tilkoblingen, som forventes å være i drift mot slutten av 2022, skal ligge ca. 40 km nordøst for den tyske øyen Rügen i Østersjøen.  

Tildelingen av Ostwind 2 får ingen konsekvenser for NKTs økonomiske utsikter for 2018.

Kontakt
Investor Relations: Michael Nass Nielsen, Head of Investor Relations, Tel.: +45 2494 1654
Press: Helle Gudiksen, Head of Group Communications, Tel.: +45 2349 9098

Finn kontaktperson nær deg