NKT har sluttført leveransen av kabelsystemet til den offshore-baserte vindparken Walney Extension i Storbritannia

NKT har ferdigstilt prosjektet med høyspentkabelsystemet til den 659 MW store offshore-baserte vindparken Walney Extension i Irskesjøen. For NKT utgjør leveransen mer enn 139 km undersjøisk kabel og styrker ytterligere selskapets sterke stilling innen vindenergi til sjøs.

NKT har ferdigstilt prosjektet med de 220 kV HVAC-kabelsystemene til den offshore-baserte vindparken Walney Extension i Irskesjøen. Når den kommer i drift, vil Walney-vindparken bli en av de største offshore-vindparkene i verden og yte et vesentlig bidrag til det grønne skiftet i Storbritannia. NKT har konstruert, produsert og ferdigstilt de to 220 kV ekstruderte eksportkabelsystemene samt et underjordisk kabelsystem som kobler vindparken til det landbaserte strømnettet. Alle de 220 kV-skjøtene og -koblingene er også levert og installert av NKT.

-Vi er stolte over å delta i det ambisiøse prosjektet for å produsere fornybar energi i Storbritannia, og vi har hatt et godt samarbeid med Ørsted og andre leverandører til Walney Extension. I NKT er vi opptatt av bærekraftig utvikling av den globale energiproduksjonen, og dette prosjektet styrker vår stilling som en ledende leverandør av avanserte og nøkkelferdige løsninger for høyspentkabler som forbinder offshore-baserte vindparker med strømnettet på land, sier viseadministrerende direktør Andreas Berthou, som er ansvarlig for høyspentkabelanlegg i NKT.

Med Walney Extension understreker NKT sin sterke stilling i det globale offshore-baserte vindmarkedet. Selskapet har lang erfaring i Storbritannia og har levert kabler til prosjekter som Galopper vindpark, Hornsea 1 og den nylig åpnede Race Bank vindpark.

Kontakt
Pelle Fischer-Nielsen, External Communications Officer, +45 2223 5870

Finn kontaktperson nær deg