NKT-oppdatering om COVID-19-situasjonen

For oss i  NKT gjør det inntrykk å se virkningen av Coronaviruspandemien på mennesker, bedrifter og samfunn over hele verden. Hos NKT kommer sikkerhet først, og dette betyr at vår viktigste prioritering er helse og sikkerhet for våre ansatte. Derfor har vi iverksatt omfattende forebyggende tiltak for å unngå spredning av virus til våre kontorer og anlegg for å opprettholde produksjonen for å fortsette å betjene våre kunder. For tiden forventer vi å kunne opprettholde produksjonen.

Vi tar vårt samfunnsansvar alvorlig, og følger anbefalinger fra nasjonale og lokale myndigheter i størst mulig grad for å la helsevesenet vårt gi nødvendig omsorg til de som er mest utsatt for Corona-viruset.

Klikk her for å lese åpent brev til våre samarbeidspartnere og kunder fra Alexander Kara, CEO NKT (på engelsk)

Finn kontaktperson nær deg