NKT tildelt ordre for høyspentkabler til Viking Link Interconnector-prosjektet

NKT er tildelt en kontrakt på ca. EUR 90 millioner (ca. DKK 670 millioner) av Energinet og National Grid, eierne av Viking Link. Kontrakten omfatter levering av ca. 150 km med 525 kV MI høyspente landbaserte likestrømskabler til Viking Link Interconnector-prosjektet, som forbinder det danske og britiske overføringsnettet.

Strømkabelsystemet, som ikke omfatter anleggsarbeid, skal leveres av NKT og utgjør den ca. 75 km lange forbindelsen i prosjektet fra dansk jord til understasjonen i Revsing på Sør-Jylland. 

Kontraktsverdien på EUR 90 millioner tilsvarer ca. EUR 75 millioner i standard metallpriser (ca. DKK 560 millioner) og er betinget av innkjøp og kontraktinngåelse, som forventes å finne sted i løpet av 3. kvartal i 2019. 

NKTs fungerende administrerende direktør Roland M. Andersen sier: 

- Det gleder meg at vi er valgt som leverandør av strømkabler til Viking Link, som er et viktig prosjekt for Nord-Europas overgang til forsyning av fornybar energi. Prisen er en anerkjennelse av vår teknologiske kompetanse, også i det økende segmentet for kabler med ekstra høy spenning fra Energinet og National Grid.

NKTs strømkabler skal produseres i Karlskrona i Sverige, og produksjonsstart er ventet i 2020. Dette prosjektet endrer ikke NKTs økonomiske utsikter for 2019. 

Når den står ferdig, vil Viking Link bli en 760 km lang likestrømsforbindelse mellom Revsing på Sør-Jylland i Danmark og Bicker Fen i Lincolnshire, Storbritannia. Kombinasjonen av vindproduksjon og etterspørsel over landegrensene og tettere integrasjon mellom overføringsnettene er viktig for å få en effektiv overgang mot en grønn energifremtid. Når Viking Link realiseres, blir det et viktig skritt mot å nå ambisiøse mål om utbygging av fornybar energi både i Danmark og Storbritannia. Den internasjonale forbindelsen forventes å stå ferdig til bruk i 2023.

Finn kontaktperson nær deg