Om oss
Excellence 2020 logo

Strategi

Vi har en klar visjon: Ved å etterstrebe perfeksjon vil vi bli det beste kraftkabelselskapet innen 2020  – både i våre kunders og egne ansattes øyne. For å få det til å skje, må vi søke perfeksjon i alt vi gjør.

EXCELLENCE 2020 er vår strategiplan for å bringe oss til neste nivå av ekspertise – når det gjelder kundetilfredshet, ansattes engasjement og økonomisk styrke.

EXCELLENCE 2020 ble lansert i 2015 som et naturlig skritt etter at DRIVE –programmet for forkostnadsreduksjon – ble startet i 2013. Hovedfokus i EXCELLENCE 2020 er lønnsomhet og målrettet vekst.

NKT Power House

EXCELLENCE 2020 er kjøreplanen som skal lede til forvandlingen av NKT og består av flere elementer og initiativer. Vi kaller det NKT Power House.

NKT Power House skal drive oss mot perfeksjon, med vårt formål som fundament og visjon som tak. Første etasje er våre verdier som en del av fundamentet. Andre og tredje etasje er hvor vi får ting til å skje, med våre kamper som må vinnes og områdevise tiltak.

Alt vi gjør er knyttet til NKT Power House og vår reise mot perfeksjon.

Visjon: Retningen for vårt selskap

Områdevise tiltak: De strategiske prosjektene som driver vår virksomhet

Kamper som må vinnes: I hele organisasjonen er det kamper vi må vinne for å lykkes

Verdier: Styrer vår oppførsel og danner grunnlaget for alt vi gjør

Formål: Kjernen i NKTs identitet – grunnen til at vi eksisterer

Strategiske mål

For å følge opp suksessen og fremdriften mot vår visjon, om å bli det beste kraftabelselskapet – både i våre kunders og egne ansattes øyne – har vi tre strategiske mål som skal veilede oss:

Vi skal bli våre kunders foretrukne valg

Vi etterstreber å bli våre kunders og partneres foretrukne merke, basert på at vi tilbyr høyt verdsatt og omfattende kompetanse, samt kvalitetsprodukter. Vi jobber for å levere komplette løsninger og tilbyr våre kunder et godt samarbeid. Vi bruker Net Promotor Score (NPS) for å måle kundetilfredshet, med et mål om å nå 50 % eller bedre innen 2020.

Vi skal ha de mest engasjerte ansatte i bransjen

Vi ønsker å være blant de beste selskapene i vår bransje, målt på våre ansattes engasjement. Vi har et mål om en indeks for de ansattes engasjement på over 80 % i 2020, noe som er betydelig høyere enn bransjens gjennomsnitt på ~ 60 %.

Vi skal forbedre vår finansielle styrke

Det er avgjørende at vi utvikler våre langsiktige økonomiske resultater for å beholde vår posisjon som en ledende aktør, og vi har konstant jobbet med forbedringer av lønnsomheten siden 2013. Vi har mål om å nå en avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) på 13 % eller bedre i 2020.

vision

Visjon

Se vår tydelige og ambisiøse visjon som leder oss mot perfeksjon.

values

Verdier

Våre verdier beskriver atferden vi utviser for å oppnå perfeksjon.

Finn kontaktperson nær deg