Om oss

Våre verdier

Våre verdier beskriver den kulturen vi ønsker å oppnå og som gjør det mulig for oss å etterleve vårt formål, samt å nå vår visjon og strategi. De beskriver vår adferd i måten vi leder på, vår service ovenfor våre kunder og vårt engasjement i forhold til våre kolleger og ansatte.

Sikkerhet først

Ingen skal komme hjem etter endt arbeidsdag med dårligere helse enn den man ankom arbeidsplassen med. I vår virksomhet – med ansatte som er involvert i installasjon – risikerer man kontakt med elektrisitet. Den fysiske risikoen skal minimeres i alt vi gjør, enten det handler om å håndtere strøm og kabler, å kjøre våre trucker eller å bevege seg i våre fabrikker. Videre skal også våre ansatte, psykologisk sett, føle seg trygge nok til å frembringe både ideer og bekymringer. Sistnevnte er spesielt viktig for de andre verdiene.

Engasjement, diskusjon og forpliktelse

De beste ideene kommer sjelden fra et ensomt geni som arbeider helt isolert. De kommer gjennom konstruktiv diskusjon av innovative ideer, uten bekymring om eierskap. Unik innovasjon oppstår gjerne gjennom lidenskapelig uenighet, der evnen til å lytte er helt avgjørende. Til slutt forplikter vi oss til å gå videre med den beste og mest støttede ideen, selv om den ikke var vår egen – eller ikke en gang var vår foretrukne ide.

Omfavn og vær pådriver for endring

Våre konkurrenter, våre kunder og våre leverandører står aldri stille. Også vi må engasjere oss i å søke forbedringer hver eneste dag. Vi forplikter oss ikke bare til å være åpne for disse forbedringene, men også til å sette dem ut i livet. Vi påtar oss å realisere dem gjennom å arbeide sammen som ett team – gjennom et samarbeid som allerede fra starten engasjerer riktige personer. Prosessen omfatter å forstå problemer og utfordringer, samt å skape løsninger og ta beslutninger.

Vær lidenskapelig og bestemt

Vi jobber i et selskap som gir gode bidrag til samfunnet. Vi gir energi til livet i alle betydninger. Vi sørger for at togene går, vi lyser opp byer, vi gjør det mulig for bærekraftig energiproduksjon å nå ut til forbrukerne. Vi tilfører energi til våre arbeidsgrupper gjennom å vise vårt fulle potensial. Og vi er fast bestemt på fortsatt å finne enda bedre måter å tilføre mer energi i tilværelsen på. Vi deler stolt disse betydningene med våre kolleger, våre leverandører, våre kunder og de forskjellige samfunnene vi lever i.

Strategi

Vår strategi, vår visjon og vårt formål er hjørnesteiner i vår suksess.

Historie

Vår lange historie har formet vår nåværende posisjon og har tilført oss svært viktig erfaring.

Bedriftsansvar

Vårt samfunnsansvar ligger til grunn for alt vi gjør, og vi lever og ånder for våre verdier.

Finn kontaktperson nær deg