Beddington / London, Storbritannia

Optimalisering av energiforsyningen i Sør-London

Elektrisitetsnettet i Croydon, sør for London, ble utvidet fra 275 kV til 400 kV. Det såkalte Beddington-prosjektet var en viktig del av denne utbyggingsplanen. En 10 km lang tunnel med en diameter på 3 meter ble boret for å legge kablene mellom stasjonene i Beddington og Rowdown. Denne tunnelløsningen forhindret trafikkforstyrrelser under byggearbeidet, man unngikk problemer med den allerede eksisterende infrastrukturen i undergrunnen og kunne gjennomføre en effektiv installasjon. NKT fikk kontrakten på dette nøkkelferdige kabelprosjektet –  som omfattet alt fra utvikling til produksjon av kabler og tilbehør. Installasjon på stedet, inkludert endelig testing og påfølgende prosjektgodkjennelse av kunden, var også en viktig del av kontrakten.

En 10 km lang tunnel med en diameter på 3 meter ble bygget mellom stasjonene i Beddington og Rowdown.

30 km installert

400 kV 2.500 mm 2 kobber XLPE-kabel
med en APL brannhemmende, ytre kappe

Februar 2006 - juli 2011

National Grid, England

Beddington, Storbritannia

 

 

Finn kontaktperson nær deg