Gjøa, Norge

Gjøa er et stort utviklingsprosjekt i Nordsjøen. Produksjonen på feltet startet i 2010 via en halvt nedsenkbar plattform utenfor norskekysten. Det flytende produksjonsanlegget eies og drives av ENGIE E & P. De bestemte seg for å prioritere bruken av utslippsfri vannkraft fra det norske nettverket for å drive et offshore produksjonsanlegg og dermed redusere kostnadene og miljøpåvirkningen av virksomheten.

Den nøkkelferdige løsningen omfattet den lengste HVAC undervannskabelen i verden på dette tidspunktet, installert i full lengde og med denne spenningen. På tidspunktet for dette prosjektet ble det ikke forsøkt å drifte en flytende plattform med strøm fra onshore-nettet, da det ikke var tilstrekkelig AC-kabel kapasitet for mekanisk belastning fra flytende applikasjoner.

Det flytende produksjonsanlegg Gjøa ligger 360 meter over havbunnen. Kabelen består av et statisk 115 kV høyspennings vekselstrømssystem (VVS) langs havbunnen i en avstand på 96,5 km og verdens første 1,5 km dynamiske kabel, som forbinder den statiske kabelen med den flytende plattformen. Selv om plattformen er fortøyd til havbunnen, kan den beveges så mye som 75 meter til den ene siden av vinden og bølgene. I nært samarbeid med ENGIE E & P er løsningen utviklet for å håndtere den betydelige mekaniske påvirkningen og risikoen for slitasje, med en levetid på minst 35 år.

Det banebrytende HVAC-kabelsystemet med en dynamisk seksjon er designet, produsert og installert for å motstå de ekstreme forholdene samt overføre 40 MW strøm i flere tiår framover. Dette åpnet for en ny epoke for olje- og gassindustrien offshore, ved at en flytende produksjonsanlegg kunne drives helt og holdent fra land.

Verdens første dynamiske høyspentkabelsystem gir energi til flytende olje- og gassplattform i Nordsjøen

Ca 100 km installert

115 kV HVAC kabel-system, inkludert 96,5 km statisk undervanns XLPE-kabel og 1,5 km dynamisk undervanns XLPE-kabel.

2007 - 2010

ENGIE E&P

Nordsjøen, Norge

 

 

Finn kontaktperson nær deg