NAaN, New Zealand

I 2014 avsluttet NKT et komplisert prosjekt som hadde pågått i tre og et halvt år, for å styrke og forbedre overføringen av elektrisitet i Auckland, et tett befolket område på New Zealand. Arbeidet ble bestilt av Transpower, det statseide selskapet som er ansvarlig for kraftoverføring på New Zealand. Det innebar levering og installasjon av totalt 19 km spesialutviklet underjordisk kabel, under svært vanskelige forhold. Prosjektet satte krav til høyest mulige driftsstandarder, særlig i forhold til bevissthet rundt sikkerhet og risiko. Utfordringene besto bl.a. av å installere en 9 km lang tunnel sammen med andre spenningsførende kretser, samt installasjon langs veier og broer i sterkt trafikkerte bymiljøer. I tillegg til betydelige operative, tekniske og logistiske utfordringer, overvant NKT både kulturelle og geografiske utfordringer med dette globale prosjektet – som involverte deltakere fra New Zealand og Australia, samt Europa og andre steder i verden.

Leveranse og installasjon av totalt 19 km spesialutviklet underjordisk kabel, under utfordrende forhold med krav om høyest mulige driftsstandarder – særlig i forhold til risiko og sikkerhet.

19 km installert

Enkeltkjernen XLPE-isolert kabel med strenget kobberleder 2500 mm²

2011 - 2014

Transpower

Auckland (New Zealand)

 

 

Finn kontaktperson nær deg