Delft, Nederland

Randstad-regionen er en region som danner en ring og omfatter de fire største byene i Nederland: Amsterdam, Rotterdam, Haag og Utrecht. To nye 380 kV forbindelser, Zuidring og Noordring, er konstruert for å sikre fremtidig strømforsyning i dette området. Zuidring forbinder de to stasjonene Wateringen og Bleiswijk. Den er ca 25 km lang. Ca 11 km er installert som underjordisk kabelsystem, mens resten består av luftledninger. Kabelforbindelsen består av to doble kretser, som betyr at tolv kabler med enkel kjerneble lagt parallelt. Totalt er 132 km 380 kV kabel installert.

Nøkkelferdige prosjekt som inkluderer prosjektering, produksjon og leveranse av kabler og tilbehør, anleggsarbeid, installasjon, kabellegging og testing.

132 km installert

380 kV, 2500 mm² XLPE-kabel

April 2011 - november 2012

TenneT TSO B.V.

Delft (Nederland)

 

 

Finn kontaktperson nær deg