The Caithness-Moray Link, Skottland

Investeringer i fornybar energi i Skottland har økt betydelig de siste ti årene. For å imøtekomme dette og sikre fremtidig sikkerhet for energiforsyningen i Storbritannia, er det påkrevet en forsterkning av overføringsnettverket som betjener Nord-Skottland. Caithness-Moray-prosjektet representerer en investering av SSEN på 1,1 milliard kroner, på en undervannskabel som kan føre opp til 1200 MW under Moray Firth. Med forsterkning av det eksisterende landbaserte overføringsnettverket, representerer prosjektet den største investeringen i Nord-Skottlands elnettverk siden 1950-tallet.

NKT spiller en nøkkelrolle i prosjektet ved å designe, produsere og installere 320 kV høyspenningsstrøm (HVDC) i et undervanns og underjordisk kabelsystem som dekker en total overføringslengde på 160 kilometer. Dette sammenkobler strømnettet på hver side av Moray Firth ved hjelp av verdensledende og veletablerte HVDC-kabelteknologi fra NKT med minimal visuell påvirkning.

Installasjonen av det 113 km lange undervannss kabelsystemet var jomfruprosjektet til vårt spesialbyggede kabelleggingsfartøy NKT Victoria. Den kan føre 9000 tonn strømkabel med topp moderne kabellagringsegenskaper. Innebygd undervannsteknikk og kabelteknologi gjorde det mulig å effektivisere installasjonen og redusere risikoen. Fartøyets dynamiske posisjonering (DP3) og fjernstyrte kjøretøy med kameraer og sonar muliggjorde høy presisjonsinstallasjon av kabelen. Denne vellykkede, første installasjonen var en sann milepæl, både for prosjektet og for oss i NKT.

Koblingen har kapasitet til å transportere opp til 1.200 MW (megawatt) elektrisitet – tilsvarende elforbruket til om lag to millioner mennesker

160 km installert

320 kV ekstrudert HVDC kabelsystem, inkludert 2x113 km undervanns og 2x20 + 2x28 km underjordiske XLPE kabler

Påbegynt 2014 – fortsatt pågående

Scottish and Southern Electricity Networks (SSEN)

Moray Firth, Skottland

 

 

Finn kontaktperson nær deg