Tjenester

Vi tar vårt miljøansvar på alvor

I NKT  gjør vi vårt ytterste for å redusere mengde råstoff som går til spille. Ikke bare resirkulerer vi vårt eget kabelavfall, men vi resirkulerer også avfallet fra våre kunder – og det har vi gjort i mer enn 50 år.

Vi vet at vi – som et ansvarlig selskap – kan påvirke verden vi lever i. Ved å kutte ned på avfall og fokusere på gjenvinning, kan vi også redusere mengden av råmaterialer som brukes. Det som er bra for jorden, er også bra for forretningsdriften.

Derfor er NKT en av få kabelprodusenter som driver et resirkuleringsprogram for hele vårt kabelsortiment. Vårt Stenlille-baserte resirkuleringsanlegg gjenvinner totalt 97% av alt kabelavfall som behandles.

Kablene blir brutt ned i sine respektive bestanddeler (plast, isolasjon og metaller). Disse blir deretter sortert, bearbeidet og benyttet i nye produkter for kabelindustrien.

 

 

Hvordan NKT kan hjelpe virksomheten din

Hvis virksomheten din har et problem med kabelavfall, vil NKT hjelpe deg med å avhende dette på en miljøvennlig måte, som til og med regnskapsførerne dine vil elske.

Systemet er enkelt:

• Vi leverer en tom container til din forretningsadresse – gratis.
• Når containeren er full, henter vi den og gir deg en ny innen 14 dager – fortsatt gratis.
• Vi beregner avfallets verdi – og kontoen din krediteres med denne summen, minus våre kostnader.

Fordelene med å bruke NKT:

• Det er ingen startgebyrer eller avgifter, så du trenger ikke bekymre deg for månedlige fakturaer.
• Vi tar alle typer PEX-kabler, så du trenger ikke bruke tid på sortering.
• Vi benytter enhver anledning til å gjenvinne metall og plastmaterialer – for å unngå å produsere avfall.
• Det reduserer bedriftens miljømessige fotavtrykk. Bra for planeten vår og verdsatt av forbrukerne!
• Din eneste forpliktelse er å gi oss beskjed når containeren er full.

Vil du vite mer?

For mer informasjon, kontakt oss på e-post: recycling.dk@nktcables.com.

 

 

Miljøansvar

I NKT tar vi vårt ansvar for miljøet på største alvor. Vår bevissthet påvirker alle aspekter ved vår planlegging og våre operasjoner. 

Les mer
Finn kontaktperson nær deg