Tjenester

Kabler og CPR

Moderne bygninger har mengder av kabler installert i tak og vegger. Det er derfor naturlig at kabler også inkluderes i gruppen av byggprodukter som dekkes av CPR.

Felles klassifisering av brannegenskaper

Fordi brannegenskapene til byggprodukter er viktige for brannsikkerhet, har vi nå vanlige EU-regler for brannklassifisering og testmetoder for kabler som brukes i bygninger. Den nye EN50575-standarden dekker kraft-, telekommunikasjons- og signalkabler som installeres i bygg.

Krav til CE-merking

For at produsentene skal få CE-merke sine produkter, spesifiserer CPR som et viktig krav at de må utarbeide en ytelseserklæring (DoP). Ved å utarbeide en DoP, garanterer produsenten at produktet oppfyller kravene som er angitt i standarden. Produsenten må opprette en DoP for hvert byggprodukt.

Obligatorisk CE-merking

CE-merking er obligatorisk for kablene som dekkes av standarden. Fra 1. juli 2017 må den nye CE-merkingen vises på emballasjen, og eventuelle nasjonale standarder som er i konflikt med den nye standarden vil ikke lenger gjelde. Overgangen til den nye fellesstandarden og obligatorisk CE-merking fant sted i perioden 1. juli 2016 - 1. juli 2017.

Ytelseserklæring (DoP)

Ytelseserklæringen (DoP) angir ytelsen på produktets viktigste egenskaper. Egenskapene vurderes og beskrives på en måte som er enhetlig og felles i Europa. Dette gjør det mulig å sammenligne produkter, uansett hvor de ble produsert. DoP inneholder også informasjon om produktets bruksområder, produsent og om en tredjepart har vært involvert i kontroll av produksjonen. Produktet er derfor kun godkjent for CE-merking etter at det er testet og har en gyldig DoP, slik at produsenten kan garantere at produktet oppfyller den angitte standarden.

Overgangsperiode

I overgangsperioden for den nye standarden (20. juni 2016 - 1. juli 2017) kan kabler som er testet i henhold til både den nye og den tidligere standarden, distribueres. Etter denne perioden blir den nye standarden obligatorisk.

Forberedelser til ny standard

Hvordan ser jeg dette?

Alle NKT-emballasje som dekkes av CPR, vil bli merket med CPR-brannklasse.

Nye brannklasser

De tidligere brannklassene for kabler vil bli erstattet av de nye klassifiseringene

FAQ

CPR er et akronym for European Construction Product Regulation (CPR).

Lavspenning

Sjekk vårt produktspekter med lavspenning.

CPR film

Se vår film om CPR, for å få vite alt om den nye standarden.

Finn kontaktperson nær deg