Kontakt
Finn riktige NKT-kontakter for din region her.

ESG-resultater

Vi følger nøye med på bærekraftsarbeidet vårt, og som medlem av FNs Global Compact jobber vi kontinuerlig med å forbedre rapporteringsprosessene og datainnsamlingen på alle områder. Vårt formål - å skape en grønnere verden - er forankret i vårt bærekraftsarbeid, og ved å visualisere vår reise gjennom data får den liv i årsrapportene våre.

ESG-vurderinger

Miljø, sosiale forhold og eierstyring og selskapsledelse

Vi er et ansvarlig selskap som arbeider for å forbedre våre resultater innen miljø, sosiale forhold og eierstyring og selskapsledelse (ESG), og vi er vurdert i flere ESG-ratinger utført av eksterne og uavhengige byråer.
Alle relevante rapporter og bedriftssertifikater som dokumenterer vår bærekraftsreise.
Image of logo sustainalytics
Negl
0 - 10
Low
10 - 20
Medium
20 - 30
High
30 - 40
Severe
40+
Lavere rangeringer er bedre
  • I desember 2023 fikk NKT A/S en ESG-risikorating på 20,8 fra Morningstar Sustainalytics og ble vurdert til å ha middels risiko for å oppleve vesentlige økonomiske konsekvenser av ESG-faktorer.
Image of MSCI ESG Rating
CCCBBBAAAAAA
Høyere rangeringer er bedre
  • I 2023 fikk NKT karakteren AA i MSCI ESG Ratings vurdering.
  • Det plasserer oss i gruppen blant de ledende
Image of logo ecovadisplatinum
0 - 44Bronze
45 - 53
Silver
54 - 65
Gold
66-72
Platinum
73 - 100
Høyere rangeringer er bedre
  • Platinaklassifisert med en score på 79 av 100 i 2023 innen bransjekategorien "produksjon av ledninger og ledningsnett".
  • Det plasserer NKT blant de 1 % beste selskapene totalt.
CDP logo.png
D-DC-CB-BA-A
Høyere rangeringer er bedre
  • NKT A/S fikk i desember 2023 karakteren A-, som er i kategorien Leadership. Dette er høyere enn det regionale gjennomsnittet for Europa, som er B, og høyere enn gjennomsnittet for metallvareindustrien, som er C.
Du finner mer informasjon om Sustainalytics, MSCI,  EcoVadis og CDP på deres respektive nettsider.
Copyright ©2022 Sustainalytics. Alle rettigheter forbeholdes. Denne [publikasjonen/artikkelen/seksjonen] inneholder informasjon utviklet av Sustainalytics (www.sustainalytics.com). Slik informasjon og data tilhører Sustainalytics og/eller deres tredjepartsleverandører (tredjepartsdata) og er kun ment som informasjon. De utgjør ikke en anbefaling av noe produkt eller prosjekt, og heller ikke et investeringsråd, og det garanteres ikke at de er fullstendige, oppdaterte, nøyaktige eller egnet for et bestemt formål. Bruken av dem er underlagt vilkårene som er tilgjengelige på https://www.sustainalytics.com/legal-disclaimers.

NKTs bruk av data fra MSCI ESG Research LLC eller dets tilknyttede selskaper ("MSCI"), og bruken av MSCIs logoer, varemerker, tjenestemerker eller indeksnavn heri, utgjør ikke sponsing, godkjenning, anbefaling eller markedsføring av NKT fra MSCIs side. MSCI-tjenester og -data tilhører MSCI eller deres informasjonsleverandører og leveres som de er og uten garanti. MSCIs navn og logoer er varemerker eller tjenestemerker som tilhører MSCI.
Her finner du våre historiske rapporter om bærekraft, eierstyring og selskapsledelse og godtg

Bedriftssertifikater

Finn alle relevante sertifikater:

NKT Nyhetsbrev

Registrer deg nå for vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.

Følg oss

Rettferdig, bærekraftig - og ansvarlig
  • Image of europacable logo
  • Image of ecovadis logo
  • Image of Endorser Logo
  • 01_Copper Mark_logo_RGB_Primary.png
Loading...