Kontakt
Finn riktige NKT-kontakter for din region her.

NKT leverer 36 og 72 kV kabler til grønn energi

26. jan. 2021

Den danske utvikleren og operatøren av solcelle- og vindturbinprosjekter Eurowind Energy A / S vil i samarbeid med ALL NRG A / S bygge en vindpark i Energipark Veddum Kær Wind Farm. NKT vil levere 72 kV 1-leder og 36 kV 3-leder kabler til prosjektet.

Customer case
Prosjektet består i å demontere åtte eksisterende vindmøller og deretter sette opp ni nye. ALL NRG, som er leverandør av prosjektløsninger for land- og offshore energisektoren og bistår vindturbinprodusenter og vindkrafteiere i alle faser, er ansvarlig for utforming og installasjon av kabeldelen for hele prosjektet. Etter fullført anbudsfase har ALL NRG valgt NKT som leverandør av hhv. 36 kV 3-leder kabler og 72 kV 1-leder kabel, spesifisert av typene AXAL-TT og PEX-M-AL LRT.
Kablene som NKT skal levere til prosjektet vil bli brukt til å transportere strømmen internt i vindparken, og eksport til distribusjonsnettet. De ni vindturbinene kan i utgangspunktet forsyne ca. 28 000 husstander med CO2-nøytral energi, med et forbruk på 4000 kWh / år. Energipark Veddum Kær Wind Farm er forberedt på senere utvidelse for produksjon av elektrisitet med solceller, og på lang sikt kan inntil 26 hektar inkluderes for dette formålet.
“Vi er stolte av at kablene våre bidrar til den grønne overgangen i Danmark og globalt, som illustrert av den nåværende ordren til ALL NRG A / S. Dette er i tråd med at NKT, som den første store produsenten av energikabler, offisielt har sluttet seg til Science Based Target-satsingen med ambisjonen om å bli et netto nullutslippsselskap, sier Michael B. Christensen og Nicolaj Bjerregaard fra NKT.
Innovativ kabelteknologi for bruk i vindenergi-prosjekter
AXAL-TT 36 kV er bl.a. utviklet for bruk i forbindelse med fornybar energi, og er spesielt egnet for bruk i det nordiske miljøet. Kabeltypen produsert på NKTs fabrikk i Sverige er basert på en unik konstruksjon, der skjermleder av aluminium er omgitt av halvledende polymer, noe som bidrar til dobbelt beskyttelse mot skjermkorrosjon. Med en intakt skjerm sikres en langsiktig sikker funksjon og enkel feilsøking. Den teknologiske løsningen for AXAL-TT, i kombinasjon med velprøvde materialer, bidrar til å gjøre kabelen til et pålitelig valg som gir verdi til kunden i mange år.
PEX-M-AL 72 kV-kabelen stammer fra NKTs sortiment på 72 kV-kabel produsert i Danmark. Kabelen utmerker seg bl.a. ved å være laget med solid Al-leder, metallisk kombinasjonsskjerm, LRT (langsgående og radialtett) og MDPE ytre kappe - og utgjør dermed en robust og velprøvd konstruksjon for den aktuelle oppgaven.
Installasjonen på Veddum Kær i Mariagerfjord kommune forventes allerede å starte i første halvdel av 2021. For å kunne tilby og møte raskest mulig levering av kablene til ALL NRG A / S, har NKT planlagt samproduksjon med andre ordrer ved fabrikkene. NKT ønsker ikke bare å være en leverandør av velprøvd og pålitelig kabelteknologi, men også en fleksibel og tilpasningsdyktig leverandør som kan levere tilpassede kablene for kundens behov. Dette praktiseres av en fleksibel og tilpasningsdyktig produksjon, som i nær og daglig dialog med kundeservice, forsyningskjede og salg, organiserer produksjonen under hensyntagen til - og i samproduksjon med - allerede pågående bestillinger fra fabrikkene i Danmark og Sverige.
Som den første store produsenten av energikabler har NKT offisielt sluttet seg til Science Based Target-satsingen med ambisjon om å bli et netto nullutslippsselskap. Allerede er NKT forpliktet til å redusere sine egne CO2-utslipp (GHG) med et gjennomsnitt på 5% årlig i samsvar med Paris klimaavtale for å holde global oppvarming 1,5 ° C over førindustrielle nivåer.
NKT-kontakter: Michael B. Christensen, Nicolaj Bjerregaard  
Customer case
Customer case
Michael B. Christensen
Sales Manager
Michael B Christensen Portrait

NKT Nyhetsbrev

Registrer deg nå for vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.

Følg oss

Rettferdig, bærekraftig - og ansvarlig
  • Image of europacable logo
  • Image of ecovadis logo
  • Image of Endorser Logo
  • 01_Copper Mark_logo_RGB_Primary.png
Loading...