Kontakt
Finn riktige NKT-kontakter for din region her.
maintenance engineer team working in wind turbine farm at sunset

Klimatiltak

Vi jobber kontinuerlig med å redusere karbonavtrykket vårt i alle tre scope, og vårt interne mål er å redusere 90 % av utslippene i scope 1 og 2 innen 2030 (sammenlignet med 2019). Arbeidet vårt er forankret i tre hovedpilarer: drift med netto nullutslipp (scope 1 og 2), energieffektivitet (scope 1 og 2) og avkarbonisering av verdikjeden (scope 3).
Klimatiltakene våre gir resultater, og vi opprettholder et lavt nivå av scope 1 og 2 i 2023 sammenlignet med 2022, samtidig som vi øker produksjonsvolumet betydelig. Dette gir oss en total reduksjon på 77 % siden 2019. Nå fortsetter reisen.

Produksjon av strømkabler med lavt karbonutslipp

I 2021 har alle fabrikkene våre gått over til å bruke fornybar elektrisitet, noe som har redusert scope 2-utslippene våre betydelig. Dette grønne grepet har spilt en nøkkelrolle i å redusere CO2e-utslippene våre betydelig de siste årene. I 2022 har vi utvidet initiativet slik at de fleste av kontorene våre nå også bruker 100 % fornybar strøm.
Endringen i energiforsyningen dokumenteres av EUs opprinnelsesgarantier, markedsbaserte instrumenter som sertifiseres av en revisor. Garantiene er bevis på at strømforbruket vårt er basert på fornybar energi for produksjon av strømkabler i Tyskland, Danmark, Sverige, Norge, Storbritannia, Polen og Tsjekkia.
House in forest at lake

Avkarbonisering av verdikjeden

Et viktig element på veien mot netto nullutslipp er å avkarbonisere materialene som brukes i kablene og tilbehøret vårt, som utgjør en betydelig del av selskapets karbonavtrykk. .
For å drive avkarboniseringsprosessen fremover har vi et langsiktig program for leverandørsamarbeid med våre viktigste leverandører for å bygge en bærekraftig leverandørkjede. Du finner mer informasjon om vårt program for leverandørdialog i bærekraftrapporten. Vi bruker kobber med lavt karbonavtrykk fra en gruve i Sverige til å produsere HVDC-kraftkabler.
Se mer informasjon om vårt program for leverandørdialog i bærekraftsrapporten.

Bruk av lavkarbon-kobber fra en gruve i Sverige til produksjon av HVDC-strømkabler

Electrical car charging station

Elbilmobilitet og alternativt drivstoff

Drivstoff til stasjonært og ikke-stasjonært utstyr står for en betydelig del av CO2-utslippene våre, og å redusere drivstofforbruket er avgjørende for å redusere miljøpåvirkningen vår.
Vi legger om prosesser og maskiner slik at de går på fornybar elektrisitet eller fossilfritt drivstoff. Overgangen til elektriske/hybride kjøretøy (EV) er påbegynt, og for å støtte denne endringen er det installert elektriske ladere på flere steder. Vi startet den trinnvise overgangen til elbiler i 2021 og har som mål å ha en helelektrisk bilpark innen 2025.
På høyspenningsfabrikken i Karlskrona i Sverige drives de fleste gaffeltruckene av elektrisitet eller biodrivstoff, og overgangen fra fossilt drivstoff har redusert CO2e-utslippene fra internlogistikken med 80 % sammenlignet med 2020. Erfaringene fra den vellykkede innføringen av alternativt drivstoff ved den svenske fabrikken forbedrer nå internlogistikken i hele selskapet, og vi har som mål å bruke utelukkende fossilfritt drivstoff til våre landbaserte kjøretøy innen 2027.

Initiativ for grønne logistikkbiler ved høyspentkabelfabrikken i Karlskrona, Sverige.

NKT Nyhetsbrev

Registrer deg nå for vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.

Følg oss

Rettferdig, bærekraftig - og ansvarlig
  • Image of europacable logo
  • Image of ecovadis logo
  • Image of Endorser Logo
  • The Copper Mark
Loading...